Βιομηχανία Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Πολύτιμων Μετάλλων

CSS Menu Builder
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο - Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α
Περιοχή  Αγιος Γεώργιος, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ / Φαξ.: 210 55.70.178, 55.78.778, 55.71.297, 210 55.75.371
E-mail: info@kimethellas.gr

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α
ΑΘΗΝΑ: Θησέως 12-14 (3ος όροφος), 105 62 Σύνταγμα,
Τηλ.: 210 32.27.303
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πλησίον νέας λαχαναγοράς, Τηλ.:2310 75.51.78
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι. Δραγούμη 34, Τηλ.: 2310 22.18.93
Fax: 2310 27.84.94
foxyform
Created by ComputerView.grTranslated by